• 0708-831791

Blandat

Ny facebooksida

En  Facebook-grupp för föreningen  har skapats för diskussioner och nyheter. Gruppen är tänkt att kunna användas som ett diskussionsforum för föreningens medlemmar. Styrelsen kommer även att använda …

Avgift för parkeringsplats

Styrelsen har beslutat att höja avgiften för hyra av parkeringsplats from 2016-07-01 till 400kr/månad. Detta för att bättre återspegla kostnaden för att parkera på gatorna i området.

Andrahandsuthyrning

Styrelsen har beslutat att föreningen i fortsättningen kommer att ta ut en avgift för andrahandsutyrning i enlighet med de nyligen antagna stadagarna. Avgiften uppgår till 1/10 Prisbasbelopp per år (2016 är ett PBB 44 …

Container för grovsopor 15-16 januari

Den 15-16e januari kommer en container för grovsopor såsom tex julgranar och annat skrymmande stå uppställd på Randersvägen 24. Observera att ni inte kan slänga vitvaror, elektronik eller …

Allmän information rörande brandsäkerhet

Styrelsen vill informera om att det inte är tillåtet att ställa någonting i trapphusen eller i källargångarna. Grovsopor ska tas till närmsta återvinningscentral. Föreningen tillhandahåller en container för …

Vädra rätt vintertid

Vi vill be alla medlemmar att tänka på våra gemensamma värmekostnader och vädra på rätt sätt vintertid. Ett långsiktigt mål med att minska våra energikostnader skulle kunna vara att sänka våra månadsavgifter. Vädra …

Bredband

Innanför ytterdörren sitter ett bredbandsuttag. Detta tillhandahålls av Ownit bredban och för ca 200kr i månaden får ni en lina på 100MB (upload/download). För mer information besök  www.ownit.se/bostadsrattsforeni…

Viktig information om din hemförsäkring

På föreningsstämman i år beslutades att brf Ribe tecknar ett tillägg till fastighetsförsäkringen. Tillägget avser den delen av försäkringsskyddet som fram tills nu bekostats i den privata hemförsäkringen, det så kallade …

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå