• 0708-831791

Finjustering av belysning

Nu är monteringen av ny armaturer i trapphus och källare avklarad. De nya armaturerna styrs genom rörelse så att de automatiskt tänds upp när man närmar sig och sedan släcks ner när det inte längre finns någon i …

Infoblad

Våren/försommaren 2015 kommer föreningen att byta låssystem. Lås som berörs är entrédörrar, källardörrar i trapphus samt cykelnerfarter. Befintliga nycklar kommer att ersättas med ett elektroniskt passersystem (en …

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå