• 0727-300717

Stämmoprotokoll

Protokoll från föreningsstämma

För de medlemmar som vill läsa protokollet från årsstämman finns detta tillgängligt på styrelsens kontor i källaren på Ribevägen 11. Observera att kontoret inte är bemannat och kopior av protokollet inte lämnas utan den som är intresserad kontaktar styrelsen för att komma överens om lämplig tidpunkt för att läsa protokollet på plats.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå