• 0708-831791

Allmän information rörande brandsäkerhet

Styrelsen vill informera om att det inte är tillåtet att ställa någonting i trapphusen eller i källargångarna. Grovsopor ska tas till närmsta återvinningscentral. Föreningen tillhandahåller en container för …

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå