• 0727-300717

Felanmälan

I vår bostadsrättförening delar vi på ansvaret. Det är viktigt att alla meddelar styrelsen om man upptäcker fel och brister i våra gemensamma utrymmen.

Felanmälan för det som föreningen ansvarar för:

Föreningen ansvarar för det yttre underhållet av fastigheten. Felanmälan för sådant som rör t ex gemensamma utrymmen, att värmen helt försvunnit eller gemensamma tvättmaskiner som inte fungerar, ska därför göras till styrelsen. Titta gärna på hemsidan under rubrikerna Brf Ribe informerar – Vem underhåller vad för att säkerställa att du som bostadsrättsinnehavare inte är ansvarig för felet du vill anmäla.

Felanmälan görs i någon av följande kanaler:

  • På telefon till vicevärd Bo Andersson 0737-817553OBS! Telefontid vardagar 10.30-17.00.
  • Utanför telefontid kan felanmälan göras med lapp i styrelsens postlåda i miljöhuset, eller i kontaktformuläret här på hemsidan. Det går även bra att maila styrelsen direkt på: styrelsen@brfribe.se

Det är styrelsen som sedan ordnar med fastighetsskötare eller annan hantverkare.
Tänk på att om du själv beställer ett arbete blir du också betalningsskyldig.

Vid akuta fel som kräver omedelbar åtgärd under jourtid:

Föreningen anlitar Sydsec för fastighetsjour. Jouren är tillgänglig efter kontorstid och på helger och ska användas för akuta situationer som inte kan vänta till dagen efter samt som störningsjour.

  • Sydsec tel 040-6446309.

Viktig info om försäkringen “bostadsrättstilläget”
Den gemensamma försäkringen ”bostadsrättstillägget” har vi hos Länsförsäkringar Skåne, vår försäkring har numret 2898335.

Vid skada:
Medlemmar ringer 040-633 91 58 eller 020-59 00 00 vid akut skada.
eller mailar: hsbskada.skane@lansforsakringar.se

Vid behov av sanering: Anticimex 042-495 45 00 samt 040-693 61 00

Större skador, t ex vatten, anmäls av styrelsen, mindre skador i lägenheten anmäls av medlemmen. Skador på lösöret går via var och ens individuella hemförsäkring.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå