• 0727-300717

Kölista odlingslådor

Föreningen har 6 odlinglådor på gården. Odlingslådorna arrenderas utan kostnad av enskilda medlemmar. Kösystem tillämpas.

Är du intresserad av att arrendera odlingslåda? Kontakta styrelsen@brfribe.se för mer information.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå