• 0708-831791

Kölista odlingslådor

Föreningen har 6 odlinglådor på gården. Odlingslådorna arrenderas utan kostnad av enskilda medlemmar. Kösystem tillämpas. Föreningen står för pallkragar. Enskilda står för skötsel och underhåll. Odlingslådorna ska ej belasta fastighetsskötseln.

21 juni – 19 juli sker ingen övervakning av styrelsens mejl. Under denna tid ber vi medlemmarna kontakta oss via postlådan.

Är du intresserad av att arrendera odlingslåda? Kontakta styrelsen@brfribe.se för mer information.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå