• 0708-831791

Styrelsen

Catherine Åkesson

Ordförande

Joel Hansson

Sekreterare och vice ordförande

Johan Johansson

Studieorganisatör

Anny Persson

Ledamot

Dick Jillvert

HSB-ledamot

Joakim Täck

Suppleant

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå