Styrelsen vill informera om att det inte är tillåtet att ställa någonting i trapphusen eller i källargångarna.

Grovsopor ska tas till närmsta återvinningscentral. Föreningen tillhandahåller en container för grovsopor två gånger per år.

Enligt lagen om skydd mot olyckor ligger ansvaret för brandskyddet i våra hus på alla oss som äger bostäder och bor i husen. Det har förekommit att olika föremål placerats i trapphusen och källargångarna. Lagen kräver att vi förbygger brand samt garanterar säker utrymning.

Barnvagnar och rollatorer får placeras på särskilt anvisade platser.