• 0708-831791

Andrahandsuthyrning

Styrelsen har beslutat att föreningen i fortsättningen kommer att ta ut en avgift för andrahandsutyrning i enlighet med de nyligen antagna stadagarna. Avgiften uppgår till 1/10 Prisbasbelopp per år (2016 är ett PBB 44 …

Avgift för parkeringsplats

Styrelsen har beslutat att höja avgiften för hyra av parkeringsplats from 2016-07-01 till 400kr/månad. Detta för att bättre återspegla kostnaden för att parkera på gatorna i området.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå