En Facebook-grupp för föreningen har skapats för diskussioner och nyheter.

Gruppen är tänkt att kunna användas som ett diskussionsforum för föreningens medlemmar. Styrelsen kommer även att använda gruppen för att sondera medlemmarnas åsikter om saker och ting och inventera om det finns expertkunskaper som kan hjälpa i föreningens arbete. Ordet är fritt (så länge diskussionen hålls konstruktiv och tonen är god!) och vi hoppas att detta kan bli ett bra komplement till hemsidan