• 0708-831791

Trapphus

Finjustering av belysning

Nu är monteringen av ny armaturer i trapphus och källare avklarad. De nya armaturerna styrs genom rörelse så att de automatiskt tänds upp när man närmar sig och sedan släcks ner när det inte längre finns någon i …

Cykelförråd i samband med målning

I samband med målning av källare kommer även golven i skyddsrum/cykelförråd att “dammbindas”, dvs de målas med en genomskinlig färg som gör att betongen håller längre och det blir lättare att städa. Pga detta så kan ni …
Viktigt information angående målning av trapphus och källare

Viktigt information angående målning av trapphus och källare

Målning av trapphus, källargångar, tvättstugor och cykelrum kommer att utföras i Ert bostadsområde. Vi planerar att starta under v 2-3 2015. Vi kommer att boka upp tvättstugorna i god tid före målning, räkna …

Färgval i trapphus avgjort

Vi har nu sammanställt alla inkomna svar angående färgval i trapphusen med resultatet att de gröna färgerna i tvådelat utförande utan mörk rand i mitten var klart mest populära. Dock kommer “sockelfärgen” längst ner att …

Tyck till om färg i trapphus!

Arbetet med att måla trapphusen kommer att börja direkt efter nyår. Innan dess behöver vi bestämma vilka färger som ska användas. Därför har styrelsen kommit överens med entreprenören, firman Schööns Måleri AB, att …

Trapphus- och källarmålning

Arbetet väntas börja i januari, vecka 2. Innan dess kommer sex olika färgförslag målas upp så att alla medlemmar kan tycka till. Information om det sätts upp på anslagstavlorna i trapphusen. Samtidigt ska vi förnya …

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå