Målning av trapphus, källargångar, tvättstugor och cykelrum kommer att utföras i Ert bostadsområde.

Vi planerar att starta under v 2-3 2015.

Vi kommer att boka upp tvättstugorna i god tid före målning, räkna med att ni är utan tvättstuga 3-4 dagar.
Samtidigt som vi målar tvättstugorna kommer golven att målas, då är hela källaren avstängd under 2 dagar.
När vi målar i trapporna så kan det förekomma färgstänk på golven, så kolla skorna innan ni trampar in i era lägenheter.

Målningen sker i denna ordning, viss justering på tiden kan förekomma

Ribevägen v 2-5
Mariedalsvägen v 6-10
Randersvägen v 11-13

Med vänlig hälsning,

Schööns Måleri AB
Håkan Ståhl
0705-54 13 99
hakan@schoonsmaleri.se