Nu är monteringen av ny armaturer i trapphus och källare avklarad. De nya armaturerna styrs genom rörelse så att de automatiskt tänds upp när man närmar sig och sedan släcks ner när det inte längre finns någon i närheten. Ljuskällan är energisnål led lampa och för att skapa trygghet i källaren är den inställd så att den aldrig släcks ner helt utan håller sig på 10% effekt som lägst, när någon sedan rör sig i närheten tänds de upp till 90% enligt nuvarande inställning.

Trapphusen har fått samma inställning till start förutom på Ribevägen 11a där vi under kommande veckor i samarbete med entreprenören provar olika inställningar för att finjustera ljuset efter behov. Försöket går ut på att kombinera rörelsesensorn med ljussensor så att under de timmar på dygnet då det är ljust nog att klara sig utan lampor tänds de inte överhuvudtaget för att sedan fungera med rörelsesensor under de mörkare timmarna. När vi hittat en bra inställning kommer detta att utökas till övriga trapphus och vid behov justeras efter aktuella ljusförhållanden beroende på fönsterläge etc.