Våren/försommaren 2015 kommer föreningen att byta låssystem. Lås som berörs är entrédörrar, källardörrar i trapphus samt cykelnerfarter.
Befintliga nycklar kommer att ersättas med ett elektroniskt passersystem (en ”tag”). Samma ”tag” kommer att fungera till samtliga ovannämnda lås i respektive hus. Möjlighet till att utöka systemet till trädgårdsgrindar och dörrar till miljöhus finns.

Den närmaste tiden kommer även en del balkongers undersida att rengöras från flagnande färg mm. Detta är en tillfällig lösning fram till att en mer genomgripande renovering med ny ytbehandling samt ev. målning kommer att göras nästa vår.

Styrelsen har beslutat att föreslå övergång till nya stadgar (2011 års normalstadgar för HSB bostadsrättsföreningar). Beslut om detta ska fattas av föreningsstämman och det krävs beslut på två på varandra följande föreningsstämmor. Förslagsvis tas första beslutet vid föreningens årliga grillfest i sommar.

Med önskan om fortsatt trevlig vår,
Styrelsen Brf Ribe