På föreningsstämman i år beslutades att brf Ribe tecknar ett tillägg till fastighetsförsäkringen. Tillägget avser den delen av försäkringsskyddet som fram tills nu bekostats i den privata hemförsäkringen, det så kallade bostadsrättstilläget.

Detta innebär att från och med 1 jan 2014 har samtliga medlemmar via föreningens fastighetsförsäkring en bostadsrättsförsäkring. Det går alltså bra att säga upp sitt eget bostadsrättstillägg, men observera: Du måste ha kvar Din hemförsäkring i övrigt!

Detta tillägg kommer inte leda till någon avgiftshöjning.

För mer information se sida 16 i senaste årsredovisningen.

Vänlig hälsningar,
Styrelsen i brf Ribe