Den 15-16e januari kommer en container för grovsopor såsom tex julgranar och annat skrymmande stå uppställd på Randersvägen 24. Observera att ni inte kan slänga vitvaror, elektronik eller miljöfarligt avfall i containern utan detta måste lämnas till en återvinningsstation.

Vi vill på förekommen anledning även passa på att påminna om att miljöhuset på gården endast är avsett för avfall som går att sortera där. Dvs sådant som det inte finns ett passande kärl för kan ej lämnas bredvid utan det är upp till varje medlem att själv ombesörja transport till återvinningsstation eller förvara avfallet tills containern kommer nästa gång (2 ggr per år).