• 0727-300717

Våra nyheter

Ny facebooksida

En  Facebook-grupp för föreningen  har skapats för diskussioner och nyheter. Gruppen är tänkt att kunna användas som ett diskussionsforum för föreningens medlemmar. Styrelsen kommer även att använda …

Andrahandsuthyrning

Styrelsen har beslutat att föreningen i fortsättningen kommer att ta ut en avgift för andrahandsutyrning i enlighet med de nyligen antagna stadagarna. Avgiften uppgår till 1/10 Prisbasbelopp per år (2016 är ett PBB 44 …

Avgift för parkeringsplats

Styrelsen har beslutat att höja avgiften för hyra av parkeringsplats from 2016-07-01 till 400kr/månad. Detta för att bättre återspegla kostnaden för att parkera på gatorna i området.

Tvättkolvar Mariedalsvägen

Vänligen notera att de tvättkolvar som gäller på Mariedalsvägen är blå till den lilla tvättstugan och svarta till den stora. Äldre kolvar som tex de röda gäller inte för bokningar och kommer att plockas bort av …

Finjustering av belysning

Nu är monteringen av ny armaturer i trapphus och källare avklarad. De nya armaturerna styrs genom rörelse så att de automatiskt tänds upp när man närmar sig och sedan släcks ner när det inte längre finns någon i …

Infoblad

Våren/försommaren 2015 kommer föreningen att byta låssystem. Lås som berörs är entrédörrar, källardörrar i trapphus samt cykelnerfarter. Befintliga nycklar kommer att ersättas med ett elektroniskt passersystem (en …

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå